Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

Serwis Avicenna Oil, zwany dalej Firmą, posiada Politykę prywatności skierowaną do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

 1. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Avicenna Oil Wiktor Podlaski w spadku, z siedzibą na ul. Opolskiej 19, 52-010, we Wrocławiu.
2)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług;
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – dpodlaski@avicenna.com.pl

W obszarze profili w mediach społecznościowych powiązanych z naszą witryną internetową, zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, usługodawca społecznościowy współdzieli obowiązki administratora danych osobowych z administratorem konkretnego profilu. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych dostawców usług społecznościowych znajdziesz tutaj:

 1. Prawa Użytkownika

Na podstawie art. 16-21 RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania lub poprawiania swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do przetwarzania jego danych, to może żądać ich usunięcia);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Użytkownik może żądać, żeby Firma ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli Firma posiada nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie);
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; przy zgłoszeniu Użytkownik musi wskazać sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; Firma przestanie przetwarzać te dane Użytkownika, chyba że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 6. prawo do przenoszenia danych (Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Firmie na podstawie umowy lub zgody Użytkownika; może zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik wcześniej ją wyraził;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli Użytkownik stwierdzi, że Firma przetwarza dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • adres IP Użytkownika;
 • adres do doręczeń;
 • dane do faktury;
 • numer rachunku bankowego;
 • dane podane podczas składania zamówienia;
 • dane w systemie mailingowym;
 • dane podane w komentarzach i opiniach;
 • informacje widoczne w profilach w mediach społecznościowych,
 • informacje podane w korespondencji,
 • Informacje Anonimowe.
 1. Sposób zbierania danych Użytkownika

Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub być dobrowolnie podawane przez Użytkownika.

W zdecydowanej większości przypadków Użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane podczas aktywności na stronie. Na przykład podczas rejestracji konta użytkownika, składania zamówienia, przesyłania reklamacji, odstępowania od umowy, kontaktowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub chatu, a także korzystania z funkcjonalności dostępnych na naszej stronie lub w zewnętrznych serwisach (np. społecznościowych).

Dodatkowo, część informacji na temat Użytkownika może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzysta Firma. W wyjątkowych sytuacjach Firma może uzyskać dane osobowe Użytkownika także z innych źródeł, na przykład, gdy podmiot, który zatrudnia Użytkownika, wskazuje Firmę do kontaktu w sprawach związanych z zawartą umową, lub gdy Użytkownik reprezentuje podmiot, który nawiązuje umowę z Firmą.

 1. Wykorzystanie danych Użytkownika

Dane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, czyli:

 •  hostingodawca – umożliwiający przechowywanie danych na serwerze;
 • dostawca systemu mailingowego – odpowiedzialny za system mailingowy;
 • dostawca systemu do fakturowania – służący do wystawiania faktur;
 • dostawca systemu CRM – niezbędny do regularnej pracy Firmy;
 • dostawca systemu do zarządzania projektami – umożliwiający realizowanie projektów i zarządzania nimi;
 • dostawca systemu do składania zamówień – na potrzeby składania zamówień w ramach moich Stron;
 • dostawca czatu – odpowiedzialny za umożliwienie Użytkownikowi kontaktu za pośrednictwem czatu;
 • dostawca systemu wyświetlania pop-up’ów – służący do wyświetlania pop-up’ów;
 • dostawca systemu do obsługi klienta – niezbędny do usprawnienia procesu obsługi klienta;
 • dostawca narzędzia do zarządzania stronami – służący do gromadzenia danych za pośrednictwem stron;
 • biuro rachunkowe – świadczące usługi księgowe na rzecz Firmy;
 • kancelaria prawna – świadcząca usługi prawne na rzecz Firmy;
 • obsługa techniczna – odpowiedzialna za prowadzenie prac technicznych;
 • podmiot realizujący zamówienia, firma kurierska, Poczta Polska – niezbędni w trakcie logistycznej obsługi zamówień, których przedmiotem jest produkt fizyczny;
 • pozostali podwykonawcy, w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych – na potrzeby współpracy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.
 • pozostali współpracownicy B2B niezbędni w procesach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

  Część operacji przetwarzania danych osobowych Użytkownika może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich. Firma przekazuje dane osobowe Użytkownika do międzynarodowych obszarów w związku z wykorzystaniem instrumentów opartych na zasobach znajdujących się poza granicami kraju, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Dostawcy tych narzędzi zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich mechanizmów zgodności zgodnych z przepisami RODO, w szczególności poprzez korzystanie z ustalonych klauzul umownych. Lista wyżej wymienionych dostawców narzędzi internetowych wraz z linkiem do ich polityki prywatności:

 • Google – polityka prywatności Google
 • Slack – polityka prywatności Slack
 • WordPress – polityka prywatności WordPress
 1. Prawa Użytkownika

Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach. W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres: dpodlaski@avicenna.com.pl.

 1. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
 • Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych.
 • Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.”
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; ◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 1. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu

Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 1. Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

 • Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu;
 • Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz  poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu;
 • dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.
 1. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

Polityka prywatności Firmy może podlegać zmianom. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.